fbpx

Termeni și condiții

Adresa noastră: https://bioclimatic.ro.

Termeni și condiții

Bine ați venit pe site-ul firmei KonZOL studio SRL, reprezentanța Brustor NV în România.

Date firmă și contact:

Adresa: 400423 Cluj-Napoca, str. Vasile Lupu nr. 54

Telefon: 0364 888 111

email: office@kzs.ro

web: https://kzs.ro

Date fiscale: RO18897112, J12/2609/2006

Va rugam sa cititi cu atentie aceste Conditii de utilizare inainte de accesarea sau utilizarea acestui site. Prin accesarea sau utilizarea acestui site, declarati ca ati citit, ati inteles si ati acceptat Conditiile de utilizare. In cazul in care nu sunteti de acord cu Conditiile de utilizare, nu aveti dreptul sa accesati sau sa utilizati acest site.

 1. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste Condiții de utilizare înainte de accesarea sau utilizarea acestui site. Prin accesarea sau utilizarea acestui site, declarați că ați citit, ați înțeles și ați acceptat Condițiile de utilizare. În cazul în care nu sunteți de acord cu Condițiile de utilizare, nu aveți dreptul să accesați sau să utilizați acest site.

  Utilizarea site-ului
  Conținutul acestui site este oferit în scop informativ și educativ. Anumite secțiuni ale site-ului sunt destinate unor categorii restrânse de utilizatori, inclusiv angajaților, clienților sau acționarilor/asociaților KonZOL studio SRL, dar și marelui public. KonZOL studio SRL acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiții:
  • Puteți descărca doar anumite părți ale Conținutului pentru folosul personal și ne-comercial și cu condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conținut;
  • Nu aveți permisiunea să utilizați imagini fără acordul în scris al firmei KonZOL studio SRL sau Brustor NV;
  • Nu aveți permisiunea să distribuiți, să modificați, să copiați (cu excepția celor mai sus menționate), să transmiteți, să expuneți, să refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți sau să utilizați Conținutul în alt mod, fără acordul în scris al firmei KonZOL studio SRL sau Brustor NV;
  • Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material care are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament care poate duce la săvârșirea unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. KonZOL studio SRL va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă societății KonZOL studio SRL să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului; Este interzis să utilizați Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial, sau implementarea conținutului, sau fragmentelor de conținut în alte pagini web. Accesarea și utilizarea de către dumneavoastră a informațiilor incluse pe acest site sunt supuse prezentelor Condiții de utilizare. Accesarea și utilizarea acestui site echivalează cu acceptarea, fără limitări sau rezerve, a acestor Condiții de utilizare.

 2. Conținut și limitări de responsabilitate
  KonZOL studio SRL va folosi toate mijloacele aflate în mod rezonabil la dispoziția sa pentru a asigura acuratețea și actualitatea informațiilor prezentate pe acest site, însă nu susține și nu garantează în niciun mod acuratețea, actualitatea sau caracterul exhaustiv al acestora. Sunteți de acord cu faptul că accesarea și utilizarea acestui site și a conținutului său sunt realizate pe riscul dumneavoastră. Informațiile asupra produselor, serviciilor, modelelor, caracteristicilor și prețurilor acestora corespund unei definiții la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ și deci nu sunt și nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor și serviciilor oferite. KonZOL studio SRL nu acordă niciun fel de garanție, expresă sau implicită, inclusiv garanția de punere în vânzare în vederea utilizării în anumite scopuri. Nici KonZOL studio SRL și nici o altă persoană sau entitate implicată în conceperea, realizarea sau găzduirea acestui site nu vor avea niciun fel de responsabilitate, de orice natură, pentru orice pagubă, inclusiv, fără limitare, daune directe, incidentale, indirecte sau punitive, rezultate din accesul, utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a acestui site, sau din orice erori sau omisiuni în conținutul site-ului. Această limitare include orice pagube suferite de echipamentele dumneavoastră informatice, inclusiv ca urmare a infectării cu viruși.

 3. Despăgubiri
  Sunteți de acord să despăgubiți și să apărați KonZOL studio SRL, precum și angajații, conducerea, agenții, furnizorii și partenerii KonZOL studio SRL pentru și împotriva tuturor pierderilor, cheltuielilor, pagubelor și costurilor, inclusiv cheltuielile rezonabile cu onorariile avocaților, rezultate din încălcarea de către dumneavoastră în orice mod a acestor Condiții de utilizare.

 4. Confidențialitate
  KonZOL studio SRL respectă confidențialitatea datelor utilizatorilor acestui site. În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, vă informăm că beneficiați de următoarele drepturi: de confirmare, o dată pe an, a faptului că datele dvs. sunt sau nu prelucrate, de intervenție asupra datelor personale, de opoziție asupra prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația datelor personale înscrise în formularul de candidatură, respectiv fără vreo motivare în cazul opoziției la prelucrarea datelor în scop de marketing direct. Vă rugăm să citiți conținutul secțiunii Protecția datelor.

 5. Site-uri partenere și legături
  Acest site poate conține legături sau referințe către alte site-uri aparținând unor terți și asupra cărora KonZOL studio SRL nu are niciun fel de control. Asemenea legături sunt oferite doar în scopul ușurării navigării. În mod similar, și acest site poate fi accesat prin legături de pe alte site-uri asupra cărora KonZOL studio SRL nu are niciun fel de control. KonZOL studio SRL nu oferă nicio garanție asupra corectitudinii, actualității sau caracterului exhaustiv al oricăror informații conținute de astfel de site-uri și nu poate fi în niciun fel responsabil pentru orice daune sau prejudicii, de orice fel, cauzate de respectivele informații. Includerea în acest site a oricărei legături către un alt site nu implică aprobarea sau recomandarea de către KonZOL studio SRL a respectivului site.

 6. Informații tehnice
  Acest site conține informații tehnice legate de sisteme de umbrire, construcții ușoare de umbrire și parasolare. Asemenea informații sunt oferite strict cu titlu informativ și nu sunt menite a substitui produse, proiecte sau concepte oferite de alți profesioniști din domeniul construcțiilor.

 7. Previziuni
  Acest site poate conține declarații care conțin previziuni care pot fi afectate de diverse riscuri sau fenomene neprevăzute și al căror rezultat efectiv ar putea fi diferit de cel previzionat.

 8. Informații publice
  Sub rezerva respectarii termenilor și condițiilor aplicabile conținute în Politica de Confidențialitate, orice comunicări sau materiale pe care le trimiteți către KonZOL studio SRL prin intermediul internetului sau pe care le publicați pe acest site prin intermediul poștei electronice sau prin orice alt mijloc, cum ar fi orice fel de întrebări, comentarii, sugestii sau altele asemenea, sunt și rămân non-confidențiale, iar KonZOL studio SRL nu va avea niciun fel de obligații de confidențialitate cu privire la aceste informații. KonZOL studio SRL va avea libertatea de a folosi orice idei, concepte, know-how sau tehnici conținute în asemenea comunicări, în orice scop va considera, inclusiv, fără limitare, pentru dezvoltarea, producerea și promovarea propriilor produse.

 9. Mărci de comerț/inregistrate
  Toate denumirile produselor, fie că acestea sunt menționate integral sau însoțite de simbolul “Marcă de comerț/inregistrată”, sunt mărci de comerț ale Brustor NV, Belgia, ale afiliaților săi, ale companiilor înrudite sau partenere, cu excepția cazurilor în care se menționează în mod expres altfel. Utilizarea sau utilizarea eronată a acestor mărci de comerț, sau a altor materiale, în alt mod decât cele permise conform acestor Condiții de utilizare, este strict interzisă și poate încălca legislația privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală și a mărcilor de comerț, legislația în domeniul publicității și al concurenței neloiale, precum și alte legi și regulamente aplicabile în domeniul comunicatiilor. Vă rugăm să luați act de faptul că firma Brustor NV și KonZOL studio SRL își protejează în mod activ și agresiv drepturile sale de proprietate intelectuală, în limitele maxime permise de lege.

 10. Drepturi de autor
  Întregul conținut al acestui site este supus protecției dreptului de autor. Toate drepturile rezervate. Conținutul acestui site nu poate fi copiat în alte scopuri decât pentru utilizare individuală non-comercială, cu păstrarea tuturor notelor de copyright și a altor mențiuni privind proprietatea informațiilor, iar ulterior nu poate fi recopiat, reprodus sau redistribuit în orice alt mod. Cu excepția cazurilor permise în mod expres mai sus, nu aveți dreptul să copiați, să afișați, să descărcați, să distribuiți, să modificați, să reproduceți, să republicați sau să retransmiteți, în niciun alt scop, oricare dintre informațiile, textele sau documentele conținute de acest site, sau oricare pasaj din acesta, prin niciun fel de mijloc electronic sau prin alte mijloace de stocare, sau să creați sau să derivați lucrări științifice pe baza unor astfel de imagini, texte sau documente, fără consimțământul expres, în scris, al firmei Brustor NV sau KonZOL studio SRL. Nimic din conținutul acestui site nu poate fi interpretat ca o conferire, fie implicită, fie prin excepție sau în orice alt mod, a unei licențe sau a vreunui alt drept asupra oricărui patent sau asupra oricărei mărci de comerț ale Brustor NV sau KonZOL studio SRL sau ale vreunui terț.

 11. Nulitate
  Acest site și conținutul său sunt concepute pentru a respecta legile și regulamentele aplicabile în România. Desi informațiile de pe acest site sunt accesibile și utilizatorilor din afara României, informațiile referitoare la produsele Brustor NV sunt menite a fi folosite în mod exclusiv de utilizatorii de pe teritoriul României. Acest site conține legături la alte site-uri create de diversele departamente și subsidiare Brustor NV, din care unele sunt situate în afara României. Aceste site-uri pot conține informații care sunt aplicabile numai în țara respectivă de origine. Brustor NV și KonZOL studio SRL își rezervă dreptul de a limita comercializarea produselor și serviciilor sale către orice persoană, regiune geografică sau jurisdicție și/sau de a limita cantitățile ori orice servicii sau produse pe care le comercializăm. Orice ofertă pentru orice produs sau serviciu conținută pe acest site este nulă în cazul în care este interzisă prin lege.

 12. Legea aplicabilă
  Aceste Condiții de utilizare, precum și utilizarea efectivă a acestui site de către dumneavoastră sunt supuse în exclusivitate legilor din România. Orice acțiune sau procedură legată de utilizarea sau conținutul acestui site va fi deferită competenței exclusive a Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României și municipiului Cluj-Napoca, conform regulilor de procedura ale acestei Curți.

 13. Diverse
  În cazul în care orice prevedere a acestor Condiții de utilizare va fi considerată nelegală, nulă sau inaplicabilă, o asemenea calificare se va referi strict la prevederea în cauză, fără a afecta aplicabilitatea celorlalte prevederi. KonZOL studio SRL își rezervă dreptul de a modifica sau de a șterge orice material de pe acest site în orice moment, fără o notificare prealabilă.

 14. Modificări
  Orice modificare a acestor politici în domeniul confidențialității vor fi comunicate în mod prompt pe această pagină.

Pergole bioclimatice retractabile
error: Conținut protejat!